/Files/Без названия.png wym-1585465444731

Озерське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІ

ступенів – дитячий садок»

07834, Україна, Київська область, Бородянський район, с.Озера, вул.

Шевченка 7Б. тел. №38-3-06, e-mail:ozeranvo@ukr.net

_________________________________________________________________

НАКАЗ

12.03.2020 с. Озера №20

Про створення комісії та затвердження

плану заходів на запобігання та протидію

булінгу (цькуванню)

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 року № 2657-VІІІ, листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу,

Н А К А З У Ю :

1. Призначити заступника директора знавчально- виховної роботи Рингач М.Л.ідповідальною на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:

2.1. Духота В.І. – директор об’єднання , голова комісії;
2.2. Рингач М.Л. - заступник директора з навчально-виховної роботи, член комісії
2.3. Копка С.М. – голова ПК, член комісії;
2.4. Батько / мати учня з яким стався випадок булінгу, член комісії.
2.5. Класний керівник - в якому стався випадок булінгу, член комісії.

3. Затвердити порядок реагування на встановлені випадки булінгу (цькування) у школі та відповідальність осіб, причетних до цього.

4. Затвердити процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки боулінгу (цькування) в установі.

5. Затвердити план заходів на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у школі.

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Рингач М.Л., класним керівникам 1-9 класів зареєструватись і пройти он-лайн курс "Протидії та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти" за посиланням:

https//prometheus.org.ua/courses (розділ «Відкрито реєстрацію»).

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор об’єднання В.І.Духота

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

Озерського НВО

№20 від 12.03.2020

Процедура подання учасниками освітнього процесу

заяв про випадок булінгу (цькування) та їх розгляд

в Озерському НВО

Усі учасники освітнього процесу у разі виявлення випадків булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, в обов’язковому порядку протягом дня повідомляють директора школи у письмовій формі – заява.
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого (Стаття 173-4.Кодекс України про адміністративні правопорушення).
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
- систематичність (повторюваність) діяння; - наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
Оформлення, подання заяв (зразок додається).
Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати:
- прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон;
- навести розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків
булінгу (цькування);
- зазначити дату подання заяви та підписати особисто.
1. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники освітнього закладу та інші особи.
2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв.
3. Заяви, що надійшли на електронну пошту отримує заступник директора, яка зобов’язана терміново повідомити керівника установи.
4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює особисто керівник установи.
5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації.
6. Розгляд Заяв здійснює керівник установи з дотриманням конфіденційності.
Розгляд заяв щодо випадків булінгу (цькування)
1. За заявою керівник установи видає рішення про проведення
розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених
осіб не пізніше 3-ох робочих днів з дати прийняття заяви.
2. У складі комісії педагогічні працівники ,батьки постраждалого та булера, керівник установи та інші зацікавлені особи.
3. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними документами і актами.
4. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.
5. Розслідування випадку булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється упродовж 10-ти робочих днів з дати прийняття заяви.
6. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, (відповідні дії носять систематичний характер), то керівник установи зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та служби у справах дітей.
7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник установи має повідомити постраждалого.
8. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструютьсяв окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
9. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служби у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
10. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.
ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)

в Озерському навчально-виховному об’єднанніна 2019/2020 навчальний рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Останній тиждень серпня Директор школи Духота В.І.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» Перший тиждень вересня Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
3 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; технічний персонал. Вересень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
4 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Практичний психолог, класні керівники 1-9 класів
5 Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Відповідальний за роботу сайту школи Гаврутенко Я.М.
6 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
7 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
8 Батьківські збори щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Класні керівники
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти
15 Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходи реагування 28.11.2019 Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
16 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) Листопад Директор школи Духота В.І., уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
17 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти 08.11.2019 Практичний психолог, залучені фахівці
18 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), практичний психолог
19 Консультування класних керівників психологом з проблемних ситуацій Протягом навчального року Практичний психолог
Робота з учнями
20 Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Протягом навчального року Класні керівники, Практичний психолог
21 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класні керівники 1-4 класів
22 Тиждень толерантності Листопад класні керівники 1-9 класів
23 День відкритих дверей у шкільного психолога Листопад Практичний психолог
24 Імітаційна гра для учнів середніх класів «Розкажи про насильство» Грудень класні керівники 5-9 класів
25 Конкурс плакатів проти насильства Березень Рада старшокласників, Організатор Ліщук Н.І.
Робота з батьками
26 Тематичні загальношкільні батьківські збори Жовтень Адміністрація школи
27 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
28 Тематичні батьківські збори в класах Грудень Класні керівники 1-9 класів
29 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Протягом навчального року Практичний психолог, класні керівник 1-9 класів
30 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Уповноважений з прав дитини закладу освіти
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi